ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

โครงการจัดการขยะมูลฝอย

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน มอบหมายให้ นายวัฒนะ ปลาตะเพียนทอง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการจัดการขยะมูลฝอย ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านแก่งเสี้ยน