ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

โครงการบัณฑิตน้อยสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2566

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 🎓🎓🎓โครงการบัณฑิตน้อยสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2566

พิธีรับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน เป็นประธานพิธีรับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ที่จบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 มีผู้เข้ารับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยในครั้งนี้ จำนวน 13 คน โดย นางสาวสุภาวดี สุวรรณโชติ ครู คศ.2 กล่าวรายงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน