ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน นำโดย พ.ต.ท.บุญเลิศ มังกะโรทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ได้จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

โดยได้รับเกียรติจาก นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ (สส.กอล์ฟ) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กาญจนบุรี เขต1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

ในเวลาต่อมามีกิจกรรมการละเล่นต่างๆและกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้สูงอายุ ได้รับเกียรติจาก นายจรันต์ ยิ่งภิญโญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ และกิจกรรมรำวงกลองยาว และรับประทานอาหารร่วมกัน