ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

นำโดย พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายประพันธ์ เรืองบุญญา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัทเอกชน ห้างร้านต่าง ๆ พนักงานเทศบาล และประชาชนในพื้นที่ตำบลแก่งเสี้ยน เข้าร่วมโครงการ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น จับของขวัญมอบให้แก่เด็กๆ มอบทุนการศึกษา เกมส์ การแสดงต่าง ๆ เพื่อมอบความสุขให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ตำบลแก่งเสี้ยน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน