ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

สถานการณ์การเผยแพร่ระบาด โควิด 19 หลังเทศกาลสงกรานต์ เน้นย้ำมาตรการป้องกัน และดูแลตัวเอง