ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

โรคลมแดด (heat stroke)

🥵🥵🥵“ฮีทสโตรก” อันตรายถึงตาย อากาศร้อนต้องระวัง โรคลมแดด (heat stroke) อันตรายจากอากาศร้อน โรคที่เกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป และร่างกายไม่สามารถขับความร้อนออกได้ ทำให้เกิดการสะสมอยู่ในร่างกาย ทั้งความร้อนที่ได้รับมาจากภายนอก และภายในที่ร่างกายสร้างขึ้นเอง ส่วนใหญ่มาคู่กันกับภาวะขาดน้ำ