ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ไก่อย่างวิเชียรบุรี

ไก่อย่างวิเชียรบุรี ตรงข้ามบ้านเอื้ออาทร แก่งเสี้ยน

#ไก่ย่าง ข้าวเหนียว ส้มตำ ลาบ น้ำตกและอื่นๆ

#ติดต่อสอบถาม โทร.081-494-3859

#เปิด 8:30-16:00(ถ้าอาหารหมดอาจจะปิดเร็วกว่าเวลาที่กำหนด)

#ปิดทุกวันจันทร์