ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

วันที่ 13 เมษายน 2566 นางวิไล บุญประเสริฐประธาน ศพ.อส. ทต. แก่งเสี้ยน รับรางวัลผู้สูงอายุดีเด่น ของจังหวัดกาญจนบุรี