ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

*ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เข้ารับการเลือกสรรตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

– การสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 กันยายน 2566

รายงานตัว เวลา 08.30 น.

เริ่มสอบ เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเป้นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567