ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567

ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการบริการชำระเงิน ค่าภาษี ค่าขยะมูลฝอย ค่าน้ำประปา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 7131429465 ชื่อบัญชี เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

โอนชำระยอดตามใบแจ้งหนี้ แล้วส่งสลิปมาที่แอปพลิเคชั่น LINE Official ID @195umvug

หรือ facebook เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567

บัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

บริการชำระค่าภาษี ค่าขยะมูลฝอย ค่าน้ำประปา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

***ชำระเงินให้พอดีตามใบแจ้งหนี้นะคะ

เช่น ยอดชำระ 10.70 บาท ให้โอนยอด 10.70 บาท แล้วส่งสลิปมาที่ไลน์ของเจ้าหน้าที่ LINE ID 0802077577

ประกาศเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ประกาศ รื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์ บริการชำระค่าภาษี ค่าขยะมูลฝอย ค่าน้ำประปา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ