ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี2567

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2567

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2566

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2566