ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

เทศบัญญัติ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(ไฟล์ excel)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบัญญัติ กิจการประปา พ.ศ.2565

เทศบัญญัติ เรื่อง กาาติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565