ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

โครงการ/กิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสฯ (กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น การทำน้ำพริกกากหมู และหมี่กรอบ)

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสฯ (กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น การทำน้ำพริกกากหมู และหมี่กรอบ)โดยพันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน