ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

H2 rivercafe

19/19 ม.8 ซ.พลโทชาญ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง กสญจนบุรี กาญจนบุรี (ร้านอยู่ก่อนขึ้นสะพานจินดา ซ.พลโทชาญ)

เบอร์โทร : 0625381804