ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

This gallery contains 15 photos.

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ได้จัดประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

ประกาศ​การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2566

This gallery contains 1 photo.

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2566 ทั้งนี้ หากมีการกำหนดจ่าย ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง