ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)